Sverige bloggar

Bli bättre på att skriva

Alla kan lära sig skriva. En del måste jobbare hårdare än andra. Alla föds inte med ordets gåva, men du kan träna. Det finns 2 konkreta råd som fungerar bäst om man vill förbättra sin skrivförmåga. 

Studera andra bloggar

Läs andra bloggar så mycket du bara kan. Läs inom flera olika ämnen för att se vilka skillnader och likheter som finns. Utan att du tänker på dig, samlar du på dig information om hur man kan skriva och hur meningsuppbyggnader fungerar.

Sluta inte skriva

Även om du tycker att du inte skriver bra, ska du inte sluta. Man blir bäst genom att fortsätta träna. En person som är nybörjare på gitarr får inte fram samma toner som ett proffs och kan inte komponera sin egen musik. Det krävs träning för att bli bra och man ska inte ge upp!